Toronymaradvány szőlőtőkék közt - Toronypuszta, Pusztatorony
2022. december 07. írta: l.balays

Toronymaradvány szőlőtőkék közt - Toronypuszta, Pusztatorony

Balatonszabadi, Pusztatorony - a középkori Szabadi egyháza templomának romjai.

Balatonszabaditól északra, valamint a Balatontól kb. 2,5 km távolságra lévő magas dombtetőn, szőlőtőkék között lévő, XII. századi templomhoz tartozó rommaradványok - a romok mellett közvetlenül egy víztározó található:

kezdo_1.jpg

Részlet a Somogyi Néplap 1975. évi egyik számából (szerző: Zákonyi Ferenc):

"BALATONSZABADI határában áll egy torony maradványa.

Még ma is jól láthatóan kiemelkedik a sík határból. Pusztatoronynak mondja a környék népe, és az öregek még mesélik, hogy valamikor ott volt a község. De a török elpusztította a falut, azután költöztek őseik a mai helyükre.

Évtizedekkel ezelőtt, amikor a torony környékén jártam és a dűlők helyneveit kutattam, sokszor megpihentem árnyékában.

Még látszanak mellette az egykori házak kimagasló halmai, a gyep alatt a sárból, vályogból vert jobbágyházak maradványaival...." (1)

Kép egy másik szemszögből, a háttérben a Balaton (a víztározó kissé ellopja a hely látványát):

dji_0452_1.JPG

A második katonai felmérés térképén (1819-1869) a Puszta Torony felirat nem a romoknál, hanem egy közeli major (Felsőmajor) mellett található, a felirat szerintem a környékre utalhat (Torony Puszta) - a romok helyét nyíllal jelöltem, ami a térképen piros színnel van feltüntetve:

2_kat_14.jpg

A rommaradványok földközelből, ami feltételezés szerint egy toronyhoz tartozó falmaradvány lehet ("...tőle északabbra az említett még ma is fennálló sarokfal (egy torony?) vastagabb falmaradványa csatlakozott a templomhoz..."):

20220905_131848.jpg

A romok mellé 1972-ben a Dunántúli Vízügyi Igazgatóság siófoki építésvezetősége víztározót épített, melynek során temérdek csontvázat találtak és több falat is elbontottak.

"A domb legnagyobb kiterjedésű K-i területén a DRV víztározójával, a többi oldalon a szőlőtelepítéssel a sírok zömét megbolygatták, tönkretették." (2)

"A Dunántúli Vízügyi Vállalat (DRV elődje) siófoki építésvezetősége többízben végzett bejelentésnélküli földmunkákat. Ennek során 1973. november 29-én kelt jelentésünk szerint (Magyar Kálmán, RRM. Rég.Adattár I/6/24. Ltsz. 826.) 81 cm-es mélységben nagymennyiségű csontvázat és kb. 15 darab koponyát találtak és hordtak el."  (2)

Felülnézeti képen a rommaradvány, a pihenőhely és az 1972-ben épült víztározó:

dji_0462b.JPG

"Egy-egy illegálisan végzett földmunka során egy-egy temetőrésznyi sír és leletanyag pusztult el.

Például az 1983. április 19-i kincsbejelentést követő helyszínelésünk során megállapíthattuk, „hogy a domb környékén (K-en, D-en és Ny-on) mindenütt elszórtan kerámia, fém, tégla, kő és embercsontmaradványok kerültek elő, amelyet a szőlőültetést megelőző földmunkák során erősen megsértettek.

A romoktól D-re több nagyobb gödröt is ástak a közelmúltban, s a bennük talált 20-30 csontváznyi anyagot összetörve, több kupacban felhalmozva tárolták..." (Magyar Kálmán és M. Hrotkó Zsuzsanna utijelentése, 1982. május) (2)

A dombhát és környéke:

dji_0491_1.JPG

1944-45-ben a romfalak mögé szovjet katonák ásták be magukat és létesítettek katonai megfigyelőpontot, melynek során a romoknál lövészárkot ástak, ennek során semmisült meg a templomtól északra lévő épületek falainak javarésze.

A régészeti ásatások során a romok melletti szovjet futóárokban feltalálásra kerültek többek között megmaradt telefonvezeték és különböző lőszerek maradványai is.

Felülnézeti kép a víztározó nélkül, halványan még alapfalak nyomai is kivehetőnek látszanak:

dji_0470.JPG

Kincslelet a romoktól délre:

"1982-ben a templomtól D-re lévő nemesi udvarház helyét is azonosíthattuk.

Az udvarház padlója alól korsóba rejtve 5038 érem került elő, főképpen az 1506-1591 közötti időből. Egy arany és ezüst ékszereket, díszes pecsét és köves gyűrűket is tartalmazó, I.Mátyás korától (1458-1490) 1591-ig gyűjtött „kincslelet" volt itt elrejtve.

Ez a leletegyüttes a tizenötéves háború itteni harcaihoz, illetőleg Fok (Siófok) környékének török megszállásához kapcsolódik." (2)

A romoknál lévő tájékoztató tábla adatközlése az elrejtett kincsekről:

20220905_131332.jpg

A templomrom közelében lévő középkori falu helyén az 1960-as években a November 7 elnevezésű Mgtsz két sóderbányát is üzemeltetett, ahol több alkalommal is épületmaradványokra, kerámiákra, fémtárgyakra bukkantak.

A régészeti adatok szerint a Balatonszabadi-Pusztatorony 31. számú sírjából egy kör alakú övcsat került elő, amin "Csorbulj ki rajtam" felirat volt olvasható, amelyből az feltételezhető, hogy a csat viselője egy harcos lehetett.

A régészeti feltárás képeiből (forrás: Magyar Kálmán: Balatonszabadi-Pusztatorony régészeti kutatása Középkori templom temetőjének leletei I):

zzz_4.jpgA templom romja 1920 körül (forrás a helyszínen lévő tájékoztató tábláról):

20220905_131222c.jpg

A csekély felszíni romok napjainkban (de hova lett a többi rommaradvány? A feltárások képei alapján ennél azért jóval látványosabb is lehetne a hely):

20220905_131510.jpg

A romok mellett lévő fa is nagyban hozzájárul a hely hangulatához:

20220905_132023.jpg

img_20220905_134746b.jpg

Magyar zászló lobog a romok mellett (mondjuk ezen a képen annyira pont nem lobog):

20220905_131345.jpg

dji_0478.JPG

"A régészeti anyag alapján is jelentősnek tartható zépkori települést a történeti források szerint már elég korán, 1092-ben egy határjárás során említették, mint Zabady villa-t, azaz Szabadi falut. A falu közelében tezett egy kikötő is (versus Zabady, ubi pervertissent ad portum...).

1299-ben a Szabadiból való Fornas fia Jakab szőlleje is szerepelt (vinea Jakobi filii Fornas de Sobody-ként).

1370-ből van adatunk a nobiles de Zabady-ra, vagyis az itt lakó szabadi nemesekre. Egy másik oklevélben a Boldogságos Szűznek szentelt székesfehérvári egyház Szabadiba való „jobbágyainak" említése történt." (2)

Az első katonai felmérés térképe (1782-85), szőlős akkor is volt a közelben, a romok hozzávetőleges helyét bejelöltem (a szőlős az előzőekben látható második katonai felmérés térképén "JOZÁN szőllő h., későbbi térképen Csap hegy" - de szőlő bőven van most is a környéken):

1_kat_8.jpg

További képek, térkép részletek:

20220905_131808.jpg

20220905_131606.jpg

20220905_131823.jpg

dji_0488.JPG

dji_0474.JPG

20220905_131427.jpg

A romoknál lévő fa árnyékában:

20220905_131900.jpg

A harmadik katonai felmérés térképe (1869-1887) a romoknál egy keresztet jelöl: 

3_kat_felm_15.jpg

3_kat_5.jpg

1941-es katonai felmérés:

1941_19.jpg

Kataszteri térkép (1858) - (egyébiránt a közelben a régi major mellett onnan kb. 300 m-re volt egy szárazmalom is):

kata_9.jpg

dji_0496_1.JPG

"A 14—15. században közvetlenül a templom mellé É-ra egy, a téglaépítésű templomtól eltérő falazású, különálló vaskos, 11x8 alapterületű torony épült. A templom Ny-i bejáratától kb. 35 m-re egy széles, mély, alakú árok bontakozott ki, amely körülvette az említett tornyot, a templomot és az udvarházat." (3)

Kifejezetten hangulatos történelmi hely, szép panorámával. Jól megközelíthető, ami látható a képeken is. A romok melletti pihenőhelyen szívesen időzik az ember.

2022.12.06.

B.

Videó:

Egyéb:

A Balatonszabadi Pusztatornyot a régi térképről néztem ki magamnak és látogattam meg a helyet, előtte nem is hallottam róla.

1959-ben a Pusztatorony és közvetlen környéke, jól látható a rommaradvány és a domb (talán sánc, vagy kerítőfal) körvonala is:

1959.jpg

"...1965-ben Lovag Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze még megfigyelhette a templom 5,4 méter hosszú és a hozzácsatlakozó 2,3 méteres sarokrészének 1,3 méter magas tégla- és kőfalmaradványát..." (2) - légifotó 1967-ből:

1967_2.jpg

"....a templomtól ÉK-felé 500 méterre lévő középkori falu helyén a November 7 Mgtsz már az 1960-as években két sóderbányát is üzemeltetett, s ezekben rendszeresen találtak a régi településre utaló kerámiákat, fémeket és különböző épületek maradványait..."(2) - légifotó a környékről 1967-ből, amin a bányák is látszanak (már 1959-ben is volt egy kezdetleges bánya a fentiek helyén):

b_4.jpg

A képet elnézve részben most fák és bozótos van a régi bányák gödrénél és helyén (az egyik térkép szeméttelepként feliratozza a régi bányák helyét - ahol egyébként a középkori falu egy része volt): 

dji_0491_2.JPG

"...1972-ben a Dunántúli Vízügyi Igazgatóság siófoki építésvezetősége víztározót épített fel közvetlenül a templom mellé, tőle K-re. A munka során nagytömegű csontvázat találtak és több falat el is bontottak..) (2) - légifotó 1975-ből:

1975.png

"Egy-egy illegálisan végzett földmunka során egy-egy temetőrésznyi sír és leletanyag pusztult el. Például az 1983. április 19-i kincsbejelentést követő helyszínelésünk során megállapíthattuk, „hogy a domb környékén (K-en, D-en és Ny-on) mindenütt elszórtan kerámia, fém, tégla, és embercsontmaradványok kerültek elő, amelyet a szőlőültetést megelőző földmunkák során erősen megsértettek. A romoktól D-re több nagyobb gödröt is ástak a közelmúltban, a bennük talált 20-30 csontváznyi anyagot összetörve, több kupacban felhalmozva tárolták..." (Magyar Kálmán és M. Hrotkó Zsuzsanna utijelentése, 1982. május 14. RRM. Rég. Adattár 1/6/165.) (2) - légifotó 1985-ből.

1985_5.jpg

A környéken a közelből a sok közül csak három érdekesség,  amikre így utólag még kíváncsi lennék, melyeket a térképeken és műholdképeken lehet felfedezni - de ezeknek egyáltalán nem néztem utána:

Az egyik egy épület lehet - és talán körülötte lévő sáncnyomok (az alsó képen):

eee_2.jpg

iii_1.jpg

A "Jozán szőllő" hegy közelében a második katonai felmérésen lévő kereszt, ahol elméletileg most semmi sincsen:

z2.jpg

z1b.jpg

A másik talán egy régi kőbánya helye lehet, ahol most fás vagy bozótos a terület:

z3_1.jpg

1975, a Somogyi néplap szeptemberi számában található cikk a Pusztatoronyról:

sm.jpg

Források:

(1) Somogyi Néplap, 1975. szeptember

(2) Magyar Kálmán: Balatonszabadi-Pusztatorony régészeti kutatása Középkori templom temetőjének leletei I

(3) Magyar Kálmán - Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig, 2005

Régi térképek. mapire

Katonai légifotók: fentrol.hu

 

Új őszi-téli kollekció a Spartoo-tól

A bejegyzés trackback címe:

https://balays.blog.hu/api/trackback/id/tr2017994814

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lobo Marunga 2022.12.07. 14:29:35

Stratégiailag fontos kiemelkedés lehetett. Középkori falu, ma magasságpont, vh-ban lövészállás vagy ilyesmi. Érdekes hely. Egyedül az nem fér a fejembe, miért pont oda rakták a víztárolót. Nem volt ott szőlő a romok miatt? Vagy a kiemelkedése miatt? Nehéz érteni.

l.balays 2022.12.07. 15:45:30

@Lobo Marunga:
Víztározó szerintem a víznyomás miatt lett odaépítve, a magaslat miatt.
Egyébként nagyon hangulatos hely, a víztározó ellenére is.
Jövőre ha erre járok, megint elmegyek ide kicsit üldögélni. A sok szőlő is nagyon jól mutat.
Régen szerintem annyira nem foglalkoztak az ilyen helyekkel.
Mostanában már inkább, illetve a hasonló helyeken általában lehet számítani régi érmékre, ékszerekre ..stb., ennek most nagy divatja van.

pl: Tanyasi ember talál egy körmeneti aranyozott keresztet a romok között. Eladta és vett rajta egy kis földet. :) Leírások szerint megtörtént eset. De erről talán majd pár év múlva.

Lobo Marunga 2022.12.08. 08:21:39

@l.balays: Mondjuk ezért ma már minden civilizált országban lecsuknák...

l.balays 2022.12.08. 09:48:27

@Lobo Marunga:
Jah, azt hiszem a saját földjén találta, mindegy.
Régen szerintem nem volt olyan súlya ezeknek a tárgyaknak, mint most.
Talált valami régi dolgot az ember, úgy érezte, azzal sajátjaként rendelkezhet, mint megtaláló.
Annyi ilyen régi történet van, meg lehet. Régi leírásokat szoktam ezekről olvasni, ha néha keresgélek.

l.balays 2022.12.08. 11:02:01

@Lobo Marunga:
Ha esetleg kiváncsi vagy, dobtam fel egy videót róla a yt-ra.
Azon ha nem a viztározót nézed, hanem mellé nézel, akkor látszik milyen domb van (volt) itt.
Még az is lehet, hogy egy mesterséges halom.
33. másodpercnél nézz a domb mögé, mellé, milyen domború.
Ha ennyien laktak itt és ilyen sok temetkezés volt, elképzelhető lenne, hogy összehordtak itt egy dombot.
süti beállítások módosítása