Nyúlfülehalom - templomrom a felszín alatt, temetővel // Cegléd
2021. május 23. írta: l.balays

Nyúlfülehalom - templomrom a felszín alatt, temetővel // Cegléd

- Cegléd környéke -

Megint egy kevésbé látványos bejegyzés, egy igazán elfeledett helyről, de remélem lesz aki érdekesnek fogja találni. Nekem az volt. 

Az előző bejegyzésben szereplő, Cegléd északi részén, Birincseknél található templomromnál emléktábla és feszület volt elhelyezve megemlékezésül. Itt, a posztban szereplő Nyúlfülehalomnál ilyennel már nem találkoztam.

Minden bizonnyal feltűnt, hogy a címben szereplő "Nyúlfülehalom" eltér a térképen feltüntetett "Nyúl-féle-halom" elnevezéstől...

Cegléd térképének részlete (1750), ezen a térképen még "Nyúl-féle-halom" elnevezéssel a helyszín, aminek a helyét némi előzetes tájékozódást követően sikerült térképen beazonosítanom és végül egy esős napon megtalálnom:

kezdo.jpg

Minden bizonnyal az idők folyamán változott át a hely elnevezése Nyúlfülehalomra, a későbbi leírásokban már ezen a néven szerepel. 

Nyúlfülehalom elhelyezkedése Ceglédhez viszonyítva:

1771_cegled_nagy.jpg

CEGLÉD - NYÚLFÜLEHALOM

Az itt lévő egykori, középkori település neve: a feltételezés szerint TÖRÖTTEGYHÁZ

Templomának védőszentje: az első nem ismert, később feltehetőleg megváltozott Szent Lászlóra

Első említése: 1368

Kormeghatározása: Árpád kor

Nyúlfülehalom távlati képen (már ami mostanra megmaradt belőle):

dji_0830.JPG

"írod.: Bártfai Szabó 1938. 394. reg.: Első okleveles említését az 1368-as ceglédi határjáró oklevélben lelhetjük föl. A Cegléd mezővárost is magába foglaló birtok határának bejárásakor az északi oldalon négy romos kőegyházat: Cseke falu Boldogságos Szűz templomát, Szent Demeter mártír templomát, Székegyház és Külsőhegyes templomát, valamint a keleti oldalon a Szentlászlóhalmot említették meg és vették fel határpontként a jegyzőkönyvbe." (1)

A katonai térképeken a helyet nem tüntették már fel.

Magyarország első katonai felmérésének térképe (1782-1785) - a helyszín nyíllal jelölve:

1_kat_felm_1782-85.jpg

"Az oklevelekből kirajzolódó topográfiai kép alapján valószínűsíthető a nyúlfülehalmi régészeti lelőhely azonossága a Szentlászlóhalommal. Feltételezhető, hogy a Szentlászló-halmot nevezték ugyanakkor a templom pusztulása után a 15. században Töröttegyház-nak." (1)

'...A templom védőszentjét valószínűleg megváltoztatták az Árpád-korban. A régészeti adatok alapján valószínűsíthető, hogy a 12. század elején már állt az egyházi épület." (1)

"A patrónus megváltoztatásának az lehetett az oka, hogy a templomot részleges pusztulása, vagy rossz állapota miatt újra- vagy átépítették. De lehetséges, hogy az egyházban profán esemény történt (megszentségtelenítés, gyilkosság stb.)." (1)

A Magyar Királyság második katonai felmérésének térképén (1819-1869) a helyszín hozzávetőleges helyét bekarikáztam, a térkép akkor már jelöl jobbra épületet mellette, ami tanya lehetett:

kiralysag_1819-69.jpg

"A Nyúlfülehalom néven ismert domb Cegléd, Nagykőrös és Törtei határvonalán, Ceglédtől délkeletre fekszik. Még ma is kimagasodik környezetéből, bár az ötvenes évek talajmunkáival jelentősen megcsonkították mind a keleti, mind a nyugati oldalát. Jelenleg a települések közti közigazgatási határ keleti szélén, egy 10-12 széles mezsgye maradt meg az egykori dombból. Ez a kis domb rejti magában az Árpád-kori templom alapozását és a templom körüli temető egy részét." (2)

A hely távolról nézve (ki gondolná, mi volt itt egykor..?):

dji_0825.JPG

"Elfogadottnak az a vélemény tekinthető, hogy a ma Nyúlfülehalom néven ismert domb a középkorban Szentlászlóhalmának nevezett hellyel azonos. így határpontként való első említése az 1368-as határ járó oklevélben fedezhető fel.
Az azonosítás nehézségeit tükrözi, hogy a nyúlfülehalmi templomot HÍDVÉGI Lajos helytörténész pl. „Töröttegyházzal" véli egyezőnek." (2)

A helyszín földközelből:

20210507_151432_1.jpg

1984: "A halmon található Árpád-kori temető és templom romja szerény részben talán még kiásható. A közelmúlt nemtörődömsége jóformán eltüntette az 1945-ig érintetlen temetőt és romokat, mert a rom a határon állott, s városok védték, mert határjel volt.

A halom közepén vonul a határ. 1945-ben a nyugati fele Nagy Józsefnek jutott, aki Cegléden a Dessewffy utcában lakott, azóta elhalt. Nagy József az ötvenes években megfordította a halom homokját szőlőnek, kitermelte a temető egy részét, ennek hírére Nagykőrösről Balanyi Béla kiszállt és a napvilágra került leleteket bevitte a múzeumba.

Az egyik koponya szájpadlásáról egy DUX BÉLA dénárt szedett ki. (Balanyi Béla szóbeli közlése.)

A megmentett leletek: 18 db S-végű haj karika, apró színes gyöngyök, sötétszürke gyöngy berakott sávokkal, sodrott nyakperec, nagyobb kerek bronzlap, egyik oldalán körbefutó filigrán huzallal díszítve, sik oldalán hurkos huzalfüllel ellátva, 4 db fonott, elkalapált végű bronzgyűrű: fejesgyűrű; I. Béla, I. Endre és I. László dénárai (Honfogl. leletkat. 141. sz.)." (3)

dji_0853.JPG

"A hatvanas években a halom másik felét forgatták ki mélyen, 60-80 sírt dobtak ki a helyéről a mélyszántású ekék.

A templom alapfalai kis részben megmentődtek, mert megérttettem az állami gazdaság agronómusával, hogy tilos dolgot művel. Azóta ott termő gyümölcsfák díszlenek.

A maradék temető és templomrom ott rejtőzik a halom tetején, ha a honvédtüzérek meg nem semmisítették, mert ott leginkább lövegállásokat szoktak ásni. Éppen egy ágyúfészekben figyeltem meg a templom alapfalait." (3)

A halomnál manapság is látható mélyedések a feltárás, vagy az említett lövegállások és az ágyúfészkek, vagy homokkitermelés megmaradt nyomai:

20210507_145645.jpg

"Cegléd - Nyúlfülehalom (Pest m.) (VI).

A régóta ismert lelőhelyen egyházi épületet kutattunk. Illegális homokkitermelő gödrök voltak a domb megmaradt aprócska részén.

Félköríves szentélyű, igen kis méretű templom alapozást tártunk fel. A szentély és a hajó alapozása nem volt kötésben, s a szentélyhez jóval keskenyebb alapozást készítettek, melyet később fél méterrel kiszélesítettek.

A templom méretei: a szentély és a hajó együttes külső hossza 9,6 m, együttes belső hosszuk 7,6 m. Ebből a hajó belmérete: 3,8x4,8 m.

A templom építése előtt már temetőnek használták a dombot. Az épületalapozás alatt találtunk több sírt, némelyiket az alapozás készítésekor el is vágták. Az egyik templomfal alá nyúló korai sírban pénzt is találtunk

A templom körül a temetőből 52 sírt tártunk fel, ebből három késő középkorinak bizonyult.

Mellékletek: pénzek, olvasókereszt, virágfejes bronz gyűrű. A szentély bolygatott belsejéből egy ereklyetartó mellkereszt bronz hátlapja (Szűz Mária-ábrázolással, görög felirattal) került elő, valamint egy XIV. sz-i bécsi dénár (II. Albert)." (4)

Feltárási rajz a nyúlfülehalmi templomromról és a körülötte lévő temetkezési helyekről (forrás (2)):

templom.jpg

"A régészeti feltárás során az egyházi épület alapozásáról bebizonyosodott, hogy az Árpád-kori település és temploma a XIV. századot már nem érte meg. Ez a tény nem mond ellene, sőt megerősíti, hogy a feltehetően pusztulásnak indult templom kiváló határjelnek bizonyulhatott." (2)

A feltárás során készült képekből /téglás temetkezés/ (5):

sir.jpg

sir2_1.jpg

Amikor ezen a helyen jártam, előtte mezőgazdasági vagy erdészeti tevékenység történt az egykori templomromot és a temetőt is rejtő dombnál, melynek során a munkagépek a domb és a mellette lévő terület egy részét is érintették:

20210507_151311.jpg

Az érintett területen több kő és csontdarab is a felszínre került:

20210508_164658.jpg

Szerencsésnek mondható e vagy sem, hogy a munkagépek nemrég megbolygatták a helyet, nem is tudom.. Abból a szempontból igen, hogy ezáltal sok mindenre rálátás nyílt, mint pl...:

Kövek:

Az itt szétszóródott kövek szerintem a templomrom alapfalainak kövei lehetnek. Előző bejegyzésem egyik olvasói hozzászólásából kiindulva (is) réti mészkő, amiből a templom épült:

20210507_150607.jpg

20210507_150614_1.jpg

20210507_150248.jpg

20210508_174346.jpg

Hasonló kővel találkoztam elszórtan az előző bejegyzésemben szereplő, Cegléd északi részén lévő Birincsek templomának romjai mellett is (a következő képen látható, a mostanihoz hasonló sárgás kő Birincseknél):

20210506_151126.jpg

Ellenben itt Nyúlfülehalomnál találtam piros színű követ is a szétszóródott kövek között:

20210507_150934.jpg

Sárgás és pirosas kő egy fényképen:

20210522_185545.jpg

Hogy azóta változott e a helyszín azt nem tudom, de amikor ott jártam ilyen volt, a dombot érintően minden kifordítva, amely során ismét sok minden a felszínre került és szerintem a templom alapozásának egy része is:

20210508_174804.jpg

A hely érintettsége a következő két képen, más szemszögből:

dji_0853_1.JPG

dji_0854.JPG

Nem csak köveket lehetett felfedezni a szétszóródott törmelékek között (több órán keresztül nézelődtem, miután az esős időt követően még egyszer - de már jó időben - visszamentem):

20210508_184447.jpg

Az előző két - talán cserépdarab - egy másik képen, megfordítva:

20210508_184520.jpg

A munkagép a felszínre hozott szögeket is, amik a kövek között voltak, amiket lefényképeztem. Ezek közül kettő kovácsolt vasszög, valamint a kisebb talán egy koporsószög (az interneten várfeltárás képei között találtam hasonlót - Tápiószecső nem ide tartozik csak rátettem egy térképre a szögeket a fényképezés idejére):

szogek.jpg

"A Pest megyei templomok kutatása kapcsán Tari Edit több alkalommal (Budapest II. ker. Szajkó utca, Kána, Cegléd-Nyúlfülehalom, Cegléd-Birincsek) figyelt meg olyan sírokat, melyekre az egyház ráépült (TARI 2000.)" 

A fentieken kívül más is a földfelszínre került, vélhetően domb melletti temetkezési helyekből (ezek közül néhány kép):

20210508_184919.jpg

20210507_150827.jpg

20210508_165740.jpg

A domb, vagy halom közvetlen széle (a templomrom köveinek gondolom, amiket a domb rejtett eddig):

20210508_174749.jpg

"...a határpontokat (főleg XVII-XVIII. században) szent jelleggel tisztelték. A használaton kívüli, rombadőlt templomokat nagy gyakorisággal látták el határjelző funkcióval. Kétségtelen, hogy biztosabb, elmozdíthatatlanabb jeleket jelentettek a frissen emelt határdomboknál, és fa kereszteknél, növényeknél. Arra is van adatunk, hogy a határszélen a néha már romos kápolnákat az épület dőszentjének ünnepén, vagy más ünnepnapokon, nagy csoportok látogatták." (2)

Nyúlfülehalom felülnézetből (akárcsak Cegléd-Birincseknél, itt is egy kis szigeten, vagyis alatta vannak a romok):

dji_0828.JPG

"A Nyúlfülehalomban talált késő középkori temetkezések véleményem szerint szoros összefüggésben állnak a hely határpont funkciójával. A határpont gyakorta temetkezőhelyként való használatának kérdéséről számos írásos adattal rendelkezünk." (2)

"...sokféle oka lehetett annak, ha valakit nem a közösség temetőjében helyeztek Örök nyugalomra. A határpontban talált temetkezéseket nem úgy kell tekinteni, mintha az oda eltemetett embereket nem becsülte volna meg a közösség. Inkább egy rendhagyó temetőnek, temetkezési területnek vélhetőek ezek a helyek." (2)

20210507_150717.jpg

"Ha valakinek például „idétlen", sérült gyermeke született, azt a határba temették. Ugyanide 'hantolták el a születéskor meghalt, kereszteletlen kisdedeket is.

A gyermekeken kívül olyan embereket temettek a határszélre, akik váratlanul, a végső szentségek felvétele előtt haltak meg. Ide sorolható esetek, ha valakit villámcsapás ért vagy vízbe fulladt, esetleg erőszakos cselekmény miatt vesztette életét. A határpont miatt kirobbant fegyveres összetűzések esetén szintén ide temették az áldozatokat, sőt a katonákat is. Szólnak források az öngyilkosok, koldusok, bűbájosok és árulók határpontra temetéséről is. (Az öngyilkosok és bűbájosok holttestét esetenként a határon meg is égették. Az árulók kivégzését szintén itt hajtották végre.)" (2)

Nyúlfülehalom és környéke katonai légifotón (1965):

1965_fentrol.jpg

Az előző légifelvételen még látható közeli tanyának mára csak a helye maradt (a templomrom helye bekarikázva, a régi  tanyahely ettől fentebb jobbra, a kis kocka alakzat):

dji_0830.JPG

Ortofotó:

fentrol_1.jpg

Nyúlfülehalom egy közeli képen:

20210507_150057.jpg

"A határba temetés a határ igaz helyét úgymond megerősítette, valódiságát igazolta. Ezt a tényt támasztja alá, hogy előfordult olyan eset, amikor a hamis határ megerősítésére temettek bele elhunytat. Miután kiderült a csalás, az elhantoltat kiásták onnan, hogy a későbbiekben véletlenül se tévessze meg a határjárókat.
A
határba temetés szokása tehát mindazon elhunytakat magában foglalta, akiket nem lehetett a közösség felszentelt temetőjébe temetni.
A
4. csecsemő és 52. női temetkezés szépen beleillik a fenti adatokból kirajzolódó képbe. A gyermek esetében feltételezhető, hogy olyan kis újszülött lehetett, aki vagy halva született vagy akit halála előtt már nem tudtak megkeresztelni, így nem temethették a közösség temetőjébe.
Az
52. női sír esetében többféle feltételezésbe bocsátkozhatnánk, de legvalószínűbbnek mégis az a mértéktartó vélemény látszik, hogy váratlanul elhunyt embert temethettek ide.
A
cegléd-nyúlfülehalmi lelőhelyen egy XVI-XVIII. századi forrásokból, periratokból ismert szokásnak sikerült megtalálni a régészeti nyomát. A dombba temetett gyermek és asszony alátámasztja a 'hely igaz, valódi határként való funkcionálását XVII. században." (2)

Nyúlfülehalom felülnézet:

dji_0850.JPG

"1990 tavaszán, majd nyarán a Magyar Hitel Bank „Magyar Tudományért" Alapítványának támogatásával mód nyílt a cegléd-nyúlfülehalmi Árpád-kori templom maradványainak feltárására." (2)

Nagyon érdekes, ezen a helyen is találtak kutyacsontvázat a templomrom mellett, úgyan úgy mint Cegléd-Birincsek templomának romjainál is.

Cegléd Nyúlfülehalom:

"40. sír: Kutya.
...Jobb oldalára fektették, összegömbölyödő pózban. A feltárt terület déli szelvényfala alá húzódott, így csak koponyájára bontottunk rá. A fölötte húzódó metszetfalban beásás foltja nem látszott..."

És ezt most találtam, rajz a nyúlfülehalmi feltárástól az egyik sírból, koporsószögek, hasonlóak, mint amik a kövek között is voltak:

kopszogek.jpg

Ezek szerint minden bizonnyal koporsószögek voltak...:

szogek.jpg

Vagy a feltárást követően visszatemették a sírokat és azt bolygatta fel most a munkagép..? Passz...

Most, utólag kezd igazán kibontakozni, hol is jártam...

A feltárás során készült képekből:

A női sír ami a dombban volt (forrás: (2)):

52.jpg

A dombba temetett csecsemő sírja - megrendítő... (forrás: (2)):

cse.jpg

A kutya csontváza (forrás (2)):

kutya.jpg

Majdhogynem izgalmasabb volt most így utólag az adatgyűjtés, mint amikor a helyszínen jártam..

A végére.... Nyúlfülehalom még "Nyúl féle halom" elnevezéssel, térkép részlet (1771):

1771.jpg

Ez már a harmadik volt a Cegléd környéki templomromok közül, amikről írtam. 

Az előző kettő itt olvasható (rákattintva megnyílik):

Csemő-Hosszúhomok

Cegléd-Birincsek

Tari Edit régésznő kutatásai nélkül ezekről ilyen részletességgel nem tudtunk volna.

Szerintem ezen a helyen, Nyúlfülehalomnál is elférne egy emléktábla...

2021.05.23.

B.

Források:

(1) Tari Edit: Pest megye középkori templomai (Studia Comitatensia 27. Szentendre, 2000.)

(2) Tari Edit: Késő középkori temetkezések Cegléd határán

(3) Hidvégi Lajos: Pusztabokrok. Adatok Cegléd és környéke településtörténetéhez a régészeti, történeti források és a földrajzi nevek alapján (Cegléd, 1984)Adattár

(4) AZ 1990. ÉV RÉGÉSZETI KUTATÁSAI / Régészeti Füzetek I/44. (Magyar Nemzeti Múzeum Budapest, 1992) Közép- és újabb kor

(5) Pap Ildikó Katalin: Előzetes beszámoló a téglás és téglakeretes temetkezésekről

Katonai légifotók: fentrol.hu

Térképek: mapire

A bejegyzés trackback címe:

https://balays.blog.hu/api/trackback/id/tr7816568746

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lobo Marunga 2021.05.29. 09:23:36

De egy nehéz ügy ez...
Egyszer régen megkérdeztem egy régészt, hogy elvileg mi történik az emberi maradványokkal a feltárás után. A válasz az volt, hogy további kutatás céljából raktárba kerülnek, néha múzeumba. Nem említette, de gondolom, a vissza- vagy újratemetés is szóba jön. Erre elmondtam neki, hogy tudok egy régészeti lelőhelyről, ahol a feltárás után ottmaradtak a kutatóárkok, az oldalukból lógnak ki a csontok, az eső mossa ki őket, az egész helyen szanaszét vannak dobálva a maradványok. Ezen eléggé kiakadt, azt mondta, vissza kellett volna temetni. Később a helyen egy kis kőhalom és kereszt is lett emlékhelyként, a csontok maradtak szanaszét. Sok közülük később az emlékhely kövei közé, alá került. Itt valószínűleg nem a régészek hagyták maguk után a csontokat, későbbi mezőgazdasági bolygatás eredményeként kerültek a felszínre. A jóérzésem azt mondja, hogy ez nem maradhat így. Ezek az elődeink, talán őseink is, meg egyáltalán, attól hogy valaki évszázadokkal ezelőtt élt, nem érdemli, hogy temetetlenül heverjen valahol. A régészektől nem várható el, hogy minden túl nagyot kanyarító traktor után új ásatást végezzenek, erre idő és pénz sincs. A rongálót persze meg lehet büntetni, de az nem oldja meg a maradványok helyzetét. Ha pedig mondjuk én jó szándékkal odamegyek és összeszedve mindent egy közös sírba temetek, akkor magam is rongálom a helyszínt, információkat sértek meg. Nem tudom, mi lehetne a megoldás, de ez így nem jó, az biztos. Az angoloknál az a szabály, hogy minden emberi maradványt újra el kell temetni egy bizonyos idő után. Ez persze költséges, és tudományos szempontból sem feltétlenül jó. Szerintem valahol ez és a napon heverő csontok között van a helyes út.

l.balays 2021.05.30. 14:23:49

@Lobo Marunga:
Részemről nem örülnék neki, hogy ha meghaltam, 6-800 év múlva egy múzeum raktárában lévő dobozban legyek. :)

Mi a megoldás? Szerintem is az emlékhely kialakítása és valami olyasmi, hogy ezeket a feltárt helyeket valamilyen helyi közösségnek fel kellene karolni, akár a múzeumon keresztül.

És hogy ez hogyan lehetséges? Úgy, hogy tudjanak róla az emberek, mi volt egy helyen és hol található. Biztosan lenne aki magáénak érezné.

Túraútvonal állomásnak is be lehetne építeni, itt is mentek el túrabiciklisek és kirándulók a patakparton, 100 méterre mellette, amikor ott voltam, többen is. Ha tudtak volna róla, lehet megállnak itt pihenni, üldögélni, ha van egy pad. És nem kellene csak pl. egy nagy szikla meg egy emléktábla, amin tájékoztató van a helyről.

Nemrég voltam egy hasonlónak mondható helynél, ami még fel sincs tárva. Ennek ellenére emlékhely és látogatják, pedig az jóval kintebb van a határban. Majd valamikor, egy két hónap múlva olvashatsz róla, ha érdekel. És az még talán ennél is érdekesebb hely.

A rongálás is egy dolog, mert nem mondható szándékosnak. Különben sem érdekel ez senkit, mi történik már itt.

Szerintem még a templomrom alapok alatt lévő temető maradványaiból kerülhettek elő a csontok, amikor a munkagép elnyeste a domb szélét. Vagy még a régen körülötte lévő temetőből vannak csontok a felszin alatt.
Ide ha jól emlékszem erdőt telepitettek, nemsokára az eltakarja majd a helyet. Szóval egy kővel megjelölt emlékhely, ami alatt el lehetne helyezni a csontokat, ez jó megoldás lehet.

Kár érte pedig, mert mint tudjuk több is van a környéken, lehetne ezekkel valamit kezdeni. Múzeum és önkormányzat közötti kapcsolat az ilyen helyek vonatkozásában, információcsere, helyi közösség, emlékhely kialakitása.

Lobo Marunga 2021.05.30. 18:36:24

Még mindig jobb egy raktárban, mint temetetlenül. De igazából nem a halottnak fontos a dolog, hanem az élőknek. Már ha fontos nekik. Ha meg nem fontos, akkor se az a baj, hogy ettől rosszabb lesz nekik, hanem pont az a baj, hogy nem fontos nekik.

l.balays 2021.05.30. 19:28:44

Azért jártam ott és kerestem meg a helyet, mert fontosnak gondolom.
Ha lenne pénzem és kötetlenül hobbiból csak ilyesmivel foglalkoznék, egy tábla vagy egy vésett kő beleférne, hogy odakerüljön.
Részemről kicsit megvilágításba helyeztem a helyet, egyelőre ez van.
Felfoghatjuk megemlékezésül, jelen időnkből..
süti beállítások módosítása