A Rózsa utca múltba veszett temetője
2024. március 30. írta: l.balays

A Rózsa utca múltba veszett temetője

Gomba község

Tartalom:

- a Rózsa utcai, múltba veszett zsidótemető 

- kitérő: Monor feledésbe merült izraelita temetője

- a gombai aranykoporsók legendája

- a Fáy András utca feletti térképjel 

A Rózsa utcai zsidótemető

A Rózsa utcában a XIX. században zsidó (izraelita) temető volt. 

A temetőnek ott kellett lennie a Rózsa utca emelkedőjén, mivel térkép jelöli. A XIX. században a temető mellett házak még nem voltak, egyet kivéve, amely házban később pont mi laktunk.

A Gomba, Rózsa utcai térképjel a kataszteri térképen (1881):

kat_kics_g.jpg

Térképolvasás kézikönyve:

"...A zsidó temető jele: kerítés között hegyes háromszögű sírkövek..."

tozst.jpg

Inkább a google utcatérképénél maradva.

A temető a fehér színű parasztházzal szemben volt, egy kb. 16X20 méteres, körülárkolt területen (képen jobbra):

gkb.jpg

A jelenleg ezen a telken lakók egy régi temető felett rendezték be mindennapi életüket (remélhetőleg nem jut tudomásukra a bejegyzés). A ház a telek felső sarkában van, a valamikori temető helyén most szépen gondozott kert terül el.

A terület a másik irányból - google utcakép - az egykori sírkert helye a kép bal oldalán a kocsibeálló feletti magaslaton lévő füves, teraszos övezet:

2023_b.jpg

A zsidótemetőt az 1941 évi katonai felmérés térképe már nem jelöli.

Vélhetően ezt a valamikori sírkertet felszámolták, az itt nyugvókat kihantolhatták, majd újra eltemethették. Az itt lévő egykori sírköveket esetleg áttelepítették, vagy eltulajdonították, átcsiszolták és újra eladták.

Talán a világháborús viszonylatok is közrejátszhattak a megszűnésében, de mindez csak feltételezés.

A hely vonatkozásában egyéb adatokat nem ismerek.

Katonai légifotó - a helyszín a kép  közepén, a két ház közötti szabadon fekvő rész:

1963_zstm.jpg

Mint említettem, néhány évvel ezelőtt szinte a szomszédban, a releváns területtől 30 méterre laktunk (kb. 2019-ig).

Az 1800-as évek végén a szóban forgó sírkert közelében házak még nagyon nem voltak, kivéve azt az egyet, ami később a mi hajlékunk volt, ez az épület már az 1881. évi térképen is szerepel. Akkor ez a ház volt a legközelebb a temetőhöz.

Anyu - még életében - többször is említést tett itt zsidótemetőről, amit ő a kertünk végében lévő löszfal feletti dombtetőre említett. Ez szintén megerősíti a régi temető létét, különben nem tudott volna róla.

A dombtetőn sűrű akácos volt, ahol soha nem járt senki, ha jól tudom, talán még az is a telkünk részéhez tartozott.

Anyu említéséből kiindulva teljességgel az sem kizárható, hogy esetleg a dombtetőre is temethettek (pl. háborús időszak?). Bár ezt térképek nem támasztják alá, de úgy gondolom, a szájhagyományokat mindig érdemes figyelembe venni. 

1881. évi térképen a későbbi házunk, valamint a háztól 30 méterre lévő akkori zsidótemető:

kat_nagy_ru.jpg

Műholdkép 2023 - jelölésekkel:

2023_2.jpg

2017 - A volt házunkkal szemben azóta nagy épület található, ahol 2017-ben még zöldterület volt és az ablakon kinézve sokszor őzeket lehetett látni (google műholdkép 2017-ből):

2017bc.jpg

A házunkkal szemben lévő zöldellő domboldal még 2015-ben, a kertünkből fényképezve - mostanra már teljesen megváltozott - könnyeket fakasztó emlékek, mostanra némely házszámok sem a régiek:

dsc_0033b.jpg

A Rózsa utcai egykori, XIX. századi zsidótemető helyét a zstm.hu adatbázisa is feltünteti:

ru.jpg

Itt egy kis anomáliát vélek felfedezni.

A zstm.hu oldala a térképükön a Rózsa utcai egykori zsidótemető helyét jó helyre teszi. Ellenben úgy látom, az Izraelita Temetők adatbázisa a helyszíntől eltérő képeket tartalmaz, amelyek nem itt, hanem valahol máshol készültek. (Ezt a későbbiekben jelezni fogom feléjük.)

Néhány kérdés a sok közül:

Mikor létesülhetett a temető és milyen lehetett 150 évvel ezelőtt? Kik lehettek itt eltemetve és kik járhattak ide megemlékezni? Mi lett az ide eltemetettekkel és a sírkövekkel? Mikor és miért, illetve hogyan számolták fel a sírkertet?

Illusztráció - a siófoki zsidótemető sírkövei közül (kép: 2022):

20220905_141036gg.jpg

A térkép alapján kicsiny temetőről van szó. Vélhetően az akkori helyi zsidó közösség csekély létszáma miatt lehetett elégséges a kisméretű sírkert.

Kiegészítés: 

A mai napon (2024.03.20.) további adatokat kaptam a temetővel kapcsolatban a Zsidótemetők Magyarországon részéről, melyeket ezúton is tisztelettel köszönök:

A Zsidótemetők Magyarországon részéről a blognak megküldött adatok:

"Az 1828-as adóösszeírás már említ egy zsidót a községben, Szuts Michaelt.

A temetőbe 1912-ig temetkeztek, a Gombai Izraelita hitközség akkor szűnt meg, ennek nyoma a MIOI iktatónaplójának bejegyzése, ezt mellékelem is.

Anyakönyveik részlegesen maradtak meg, azonban rekonstruálható, hogy kiket temettek ebbe a temetőbe. Érdekes, hogy a temető nagyságával ellentétben elég sok születési bejegyzés található az anyakönyvben..."

".. sőt, már 1820-ban is említenek zsidót a községben.."

A mellékelt iktatónapló bejegyzése:

433083056_848115223727990_1806646669001737950_n.png

Kitérő: - a Gombaihoz hasonló, feledésbe merült Izraelita temető Monornál

A Gomba melletti Monor városának határában, a Csokonai utca folytatásában lévő külterületen, a Strázsahegy aljában is volt egy zsidótemető. Ez a monori temető a zstm.hu adatbázisában sem szerepel és részletes adatokat szintén nem tudni róla. Helyén manapság akácerdő található.

Amikor Monoron, a Csokonai utcában laktunk, arra jártam futni (1993 körül, akkor az úthoz még közelebb is buckás volt a terület).

A monori izraelita temetőt régi térképek szintén jelölik (2.kat felm, 3.kat felm, 1881.kataszt.) 

Ezt a helyet - kb. 30 éve szintén anyu említette - mint valamilyen régi temetőt. A temető pontos helyére később, 2020 körül találtam és helyét régi térképek alapján sikerült pontosan azonosítanom.

(Utólagos kiegészítés 240429: A temető megszűnt, az 1960-as években exhumálták az itt nyugvókat és átszállították az itt eltemetetteket a monori központi zsidótemetőbe. Ebbe a monori külterületi temetőbe egyébiránt 1922-ben még temettek.)

A monori, körülárkolt, külterületi izraelita temető a 2. katonai felmérésen, valamint a kataszteri térképen:

kett.jpg

Amit még érdemesnek tartanék ehhez hozzátenni, az ilyen kisebb temetők körül általában árkolás figyelhető meg a térképeken, amelynek nyomai sokszor a helyszínen is tapasztalhatóak.

A monori, régi izraelita temető helye, fekete-fehér drónképen (árkolás nyoma itt pont nem látszik):

fekete_feher_dk.JPG

De Monortól ismét visszatérve Gombához.... 

A gombai aranykoporsók legendája

1929 - Magyarság lapja - részlet:

"...A föld egyformán egyenes, csak imittamott egy bucka. Itt éppen úgy megtalálható, mint ott.

Egy öreg asszony azt állította, hogy egy kis bozót, egy kis juharfa áll a bejárata előtt, ő emlékszik rá.

Az utolsó temetésen, mely minegy 50 évvel ezelőtt volt, részt vett.

Sok arany koporsóról is beszélt...."

A jelzett helyen lévő juharfánál a földet kibontották, ahol a felszín alatt egy kriptát találtak.

Aranykoporsók viszont azóta sem kerültek elő...

Részlet az 1929. évi újságcikkből:

reszler_1929.jpg

Az 1929. évi újságcikk megemlíti, hogy a szóban forgó temetőben - ahol a juharfa is állt - a Fáyaknak volt kriptája, ami előkerült.

Ez alapján a temető helye utólag is beazonosítható lehet, aminek részemről nem jártam utána.

A fentiekből viszont levonható az a következtetés, hogy a szájhagyományoknak mindig van valami alapja, mivel a jelzett helyen - ha aranykoporsók nem is - de a föld alól egy kripta előkerült.

(Fáy András gombai földesúr volt az 1800-as években, a magyar reformkorszak egyik legnevezetesebb és legeredményesebben dolgozó alakja. A Fáy család múltja a tatárjárásig nyúlik, ahol a rege szerint az egyik ős a Muhi csatában felajánlotta a lovát a menekülő királynak...egyéb.)

Gombán több feledésbe merült temető is található, melyekre később ráépítkeztek.

A Rákóczi utca és a Fáy András utca közötti dombon az 1800-as években szintén temető volt. Ennek közeléből került elő a "gombai Adrian rohamsisak" is:

Ezen temetődombhoz közeli egyik Rákóczi utcai telek hátsó löszfalánál, több mint 25 évvel ezelőtt, területrendezés során csontváz és ahhoz tartozó rohamsisakos koponya került elő. A sisak egy első világháborús, Adrian típusú rohamsisak volt. Az előkerült csontok vélhetően egy ismeretlen, elesett, meggyilkolt, vagy betegségben elhunyt román katona maradványai lehettek.

A csontok előkerülését a munkások nem jelentették, azokat visszatemették, amiről az ott lakók nem szereztek tudomást. A szemtanú később maga mutatta meg nekem a pontos helyszínt és házat. 

Az akkor előkerült koponya jelenleg a megtalálási helyétől több km-re van elásva egy udvarban, a rohamsisak azóta is megvan még. 

A gombai Adrian rohamsisak (kép: 2022):

20220826_173349_1.jpg

És mint az 1929. évi újságcikkben is írták Gombáról:

"...A nép ugyanis, a részükre kiparcellázott régi temetőben építkezik. És egyre-másra kerültek elő a korhadt koporsók, a fehér emberi csontokkal..." (2)

A Rákóczi Ferenc utca és a Fáy András utca közötti (1800-as évek) régi gombai temetők helye - napjainkban már kertes lakóövezet:

rthel.jpg

Gomba jelenlegi temetője a kép bal szélén - kivágott képrészlet - a kép a Várhegy felől készült 2021. januárjában, amikor erre kirándultunk - a képen jól kivehetőek a környékre jellemző löszfalak is:

dji_0955b.JPG

A Fáy András utca feletti térképjel

Ez különös és később fedeztem fel. 

A Fáy András utca és a Bocskai utca vége között is volt egy kis temető.

Mégpedig itt:

gkk.jpg

A térkép alapján ennek az egykori temetőnek a helye házszámra, telekre pontosan meghatározható.

Feszület volt itt, mögötte a sírokkal, szintén körülárkolt területen. (Vagy esetleg egy kis kápolna, de inkább feszület.) 

Felvetődik a kérdés, ez a néhány sír miért volt külön, a mellette 150 méterre lévő, közeli temetőtől (ami már szintén kertek alja, második katonai felmérés térképén lehet a térképjeleket megtalálni és lekövetni,1819-1869.)

Megnéztem, ez a terület két hátsó kertben található, jelenleg beépítve nincsen (enyhe domboldal). Hogy mikor és hová tűntek innen a sírok, azt nem tudni. Akik itt most a kertet művelik, egy régi temető földjét és a holtak itt ragadt lelkeit forgatják...

A temető pontosan ezen a helyen volt, ahol most kertek vannak - egy valamikor felszámolt temetőről lehet szó:

fakics.jpg

Utcakép, Fáy András utca - a régi temető a képen a bal oldali házak kertjének végében volt egykoron:

img_20240312_151226.jpg

A temetőt a második és harmadik katonai felmérés térképe is feltünteti (1941. évi térképen viszont már nem szerepel) - ki tudja, milyen régóta temetkezhettek már ide:

tkpkett.jpg

1963 - a kép közepén lévő fás és füves területen volt a régi temető:

1963_kereszt.jpg

A régi temető helye a Fáy András utca feletti enyhe domboldalban, a mostani kertek alatt, amit minden bizonnyal valamikor felszámoltak:

dji_0706b.JPG

Rögtönzött térkép-féleség - Gomba község elfeledett és múltba veszett temetőinek néhánya, valamint az 1998-ban a löszfalnál megtalált első világháborús rohamsisak és a hozzá tartozó csontváz előkerülésének helye:

qqqb.jpg

A végére még két kép:

Gomba, Rózsa utcai házunk (akkor még 24. szám) amikor még ott laktunk - a ház helyén már a XIX. században is állt épület (az utcán feljebb haladva ettől a háztól 30 méterre, bal oldalon volt régen a zsidók kicsiny temetője):

img_20180611_162503.jpg

A házunkkal szemben lévő, akkor még beépítetlen domboldal a kertből fényképezve - a domboldalban némelykor még őzek is legelésztek:

img_20160901_145515.jpg

Az 1929. évi teljes újságcikk:

grtm.jpg
Források:
Térképek: mapire.eu
arcanum
zstm.hu
Zsidótemetők Magyarországon
katonai légifotók: fentrol.hu
(1) Térképolvasás kézikönyv
(2) Magyarság, 1929. - Régi Nemes Urak fészkében 

A bejegyzés trackback címe:

https://balays.blog.hu/api/trackback/id/tr3318362083

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lobo Marunga 2024.03.30. 12:30:09

Mária Terézia 1775-ben betiltotta a településen belüli temetkezést, meg is kellett szüntetni az ilyen temetőket. Sokat csak bezártak, de sokat még akkor vagy jóval később, mikor már hozzátartozók nem életk, felszámoltak. A templomi kriptákat is lezárták vagy meg is szüntették. Így aztán sokan élhetnek szerte az országban egy-egy temető helyén, nagyobb városokban még inkább, mint egyebütt. A holtak lelkének forgatása kicsit erős ennek fényében...

l.balays 2024.03.30. 13:01:37

@Lobo Marunga:
Először csak a zsidotemetokrol akartam bejegyzést, csak kozben nem tudtam nem beleírni a többit is.
A régi zsidotemetok feltérképezése es múltjának reszletei külön dolog. A monorit az adatbázis nem tartalmazza, a Gombainal a helytől eltérő képek vannak.
A bejegyzésben lévő temetők nagy része vígan külterületen volt még az 1800as évek végén is
a lelkek forgatását nem kell komolyan venni, bár nézőpont kérdése ez nem függ össze semmilyen rendelettel
A betemetett vasfurdo bejegyzésben van szó pl a hatalmas Bp Váci utcai temető ről is, ami szintén beépült.
De itt most Gombából volt szó, egyszerűen csak nagyító alá tettem a dolgokat.
Felszámolták vagy sem, azért is érdekes, mert elokerulhet ezekről a területekről néha egy két dolog váratlanul.
Engem érdekelt ez a dolog, egyszerűen csak a magam érdeklődését tartalmazza a bejegyzés.
süti beállítások módosítása