A Hunczfut-hegy és az Ördög-ája
2024. május 31. írta: l.balays

A Hunczfut-hegy és az Ördög-ája

Szintén egy napjainkra már ismeretlen hely Cegléd határából. A hegyről és annak elnevezéséről, történetéről adatok nincsenek, legjobb tudomásom szerint semmit nem tudni róla.

A hely kapcsán a bejegyzésben foglaltak a saját szemszögemből, feltételezéseimből és tapasztalataimból íródtak. 

A Hunczfut-hegy véleményem szerint a legrosszabb esetben is egy több száz éves történelmi halom maradványa, amely még azok közé sorolható, aminek nevet is adtak. 

Ebben az esetben kb. két évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy fény derüljön a domb elnevezésére, mivel már jóval előbb ismertem a helyet, mielőtt azzal a térképen találkoztam volna.

A hegyet és a helyszínt kb. egy évvel ezelőtt azonosítottam egy régi térkép alapján, amely a különös "Hunczfut hegy" néven tünteti fel a dombotamit katonai térképek nem jelölnek.

A Hunczfut-hegy és annak tetőpontja, Cegléd városának távoli határában:

img_20230306_120953.jpg

A dombot már első pillanattól fogva érdekesnek találtam és mint később kiderült, nem alaptalanul. A régi térkép alapján akkoriban békén hagyták a hegyet, amely mellé egy tanya is épült.

A "hegy" és közvetlen környéke egy XIX. századi térképen - akkoriban Őze Márkus Ferenc birtokán - a Hunczfut-hegytől délre pedig az Ördög-ája - melynek mentén árok is húzódott:

tkp_kicsik.jpg

A domb mellett egykor tanya is állt:

a1.JPG

Régi térképek összevetése:

tkp_osszevetese.jpg

A térképek összehasonlításával beazonosított helyen egy domb maradványa található, amely valamikor, valamiért a Hunczfut-hegy elnevezést kapta:

img_20231029_115427.jpg

Novemberben - napos időben  - a domb barátságosabb arcát mutatja:

img_20231101_153825.jpg

Bizonyos szemszögből nézve a neve lehetne akár Kígyó-hegy is:

dji_0517.JPG

A fákkal benőtt vékony sáv a régi térképen feltüntetett árkolás nyoma lehet:

dji_0089.JPG

A domb elhelyezkedése: 

A vélt halmot egykor vízállás, mocsár ölelte és vette körül. A közelben - az út mellett - még napjainkban is egy kis nádas húzódik.

A domb mellett, a dűlőutak keresztezésének irányába feltűnő mélyedés található, amelyet a térkép Ördög-ája néven tüntet fel. 

A dombtól északra 300 méterre  már az 1800-as években is neves major állt, amiből napjainkra már semmi nem maradt, épületeit rég elbontották, a földdel egyenlő.

Közvetlenül a domb mellett az 1800-as évek végén Őze Márkus Ferenc tanyája és birtoka volt. 

A Huncfut-hegytől kb. 200 m-re az 1900-as évek első éveiben épült tanyasi iskola állt, amelynek mostanra már nyoma sincsen. Ennek az iskolának az épületét a 2. világháború során katonailag is igénybe vették.

A 2. világháborúban a német csapatok visszavonulásának irányát és vonalát képezte ez a terület.

A hegytől ~350 méterre - szintén világháborús harci esemény helyszíne, egykori tanyaépület helyén (gyalogsági fedezék, vagy támadási pont nyomai).

A Hunczfut-hegynél található egykori pusztán a középkorban vélhetően templom állt, amelynek helye és romjai  a mai napig nem kerültek elő, de az is elképzelhető, hogy nem is létezett.

Ennek a régi templomnak a helyét és nyomait magam is kerestem, de nem találtam. 

A Hunczfut-hegy maradványa közigazgatási határ közelében található, ebből kiindulva talán határhalom lehetett, de amatőr szemmel nézve a domb akár még kurgán-gyanúsnak is tűnhet.

XY elmondása alapján illetéktelenek a Hunczfut-hegyből az évek során sok homokot és földet hordtak el.

Talán már ezt megelőzően is homokbányának használhatták a dombot, ahol napjainkban az őzek szoktak megpihenni.

A Hunczfut-hegy buckája két szántóföld találkozásánál:

dji_0520_1.JPG

A domb tetején térképészeti pont van elhelyezve:

img_20231029_115548.jpg

img_20230306_120758.jpg

Az Ördög-ája

A régi térképen feltüntetett Ördög-ája (Ördögalja?) egy mélyedés a szántóföld és az utak egyik sarkában:

dji_0430.JPG

A közelben Ceglédbercel határában található a hasonló elnevezésű Ördögalja, amelynek leírása akár ide is vonatkozhat:

Ceglédbercel - Ördögalja:

- 1864: „Ördögallya szántóföldek egy meglehetősen meredek völgyön keresztül, és mivel a szántás az egyik oldalon le, a másikon föl, ami állatnál, embernél nagy erőfeszítést kíván.” (Pesty).

De azt sem tartanám kizártnak, hogy a régi időkben részben innen termelhették ki a földet a domb létesítéséhez.

img_20231101_113211.jpg

A ceglédi Ördög-ája a Hunczfut-hegy tövében, a dűlőutak kereszteződésének háromszögében:

jelhch.JPG

Variációk a Hunczfut-hegy nevének jelentésére (bár itt a Z betű hiányzik)

 - Pallas nagy lexikona: Huncfut (a német Hundsfott-ból) : GAZEMBER 

- a német szótár szerint a Hundsfott jelentése: ÁTKOZOTT

- A hunczfut jelentése tájszóval: huncut 

További megközelítések:

Bíró Ferenc: Adalékok huncut szavunk magyar nyelvi életéhez - részletek:

A szóbeli érintkezésben személyek megszólítására, említésére használva, a ’gazember, gazfickó, semmirekellő’ főnévi jelentésekkel párhuzamosan élt, erősen terjedhetett a szitokszói használata.

1722: „Attával, Teremptettével es Hunczfuttal az embereket szidta hallottam füleimmel”;

1724: Hunczfut, Istentől rebelláló Calvinista kutya”

1726: Hunczfut teremtettével s attával szidalmazta;

1728: „te Rebeka huncz Fut teremtette Kurvája;

1729: „…Németet hallottam hogj egjnehánjszor huntzfuttal szittak Fö Biro Vramot"

1733: „azon Nemet Varganet Hunczfutolták a Fejét be tőrték"

(Blog: A hegy (domb) közelében régebben major, illetve tanyák voltak.

Az is egy lehetséges variáció, hogy a domb egykor szerelmesek találkájának helye lehetett, akik huncutkodni jártak a dombhoz, majd amikor rajtakapták őket, elszaladtak (Huncz-fut, Hunc-fut.) Ki tudja már...

A ceglédi Hunczfut-hegy és a kocséri Hegyes-határhalom összehasonlítása

A Hunczfut-hegy szemmel láthatóan hasonlóságot mutat a kocséri Hegyes-határhalommal.

A kocséri Hegyes-határhalom maradványa napjainkban ex-lege, védett kunhalom (régen szintén alkalmi homokbánya). 

A két halom maradványa (szerző felvételei - Kocsér 2021, Cegléd 2023.):

egyes_kep.jpg

A magasból:

pageaa.jpg

Vessük fel annak a lehetőségét, hogy a ceglédi Hunczfut-hegy kunhalom, vagy esetleg egy kurgán (sírhalom) maradványa... 

dji_0525.JPG

 A kunhalmokról dióhéjban:

- Mesterséges eredetű, emberi kéz alkotta földtani képződmények.

A halmok többek között lehettek:

- sírdomb, sírhalom, temetkezési hely (a talajszintbe, vagy az alá beásva sír, vagy sírok), továbbá lakóhely, őrhely, kultikus halom (templomdomb), kivégzőhely, határhalom...stb.

Kunhalomnak tekintendőek pl. a tell-telepek (lakódombok), kurgánok (sírhalmok), őrhalmok, határhalmok..stb.

Vízmentes dombhátakon, kiemelkedéseken, ártér felé eső szegélyeken, folyókanyarulatok (vagy pl. vízállások) mentén találhatóak.

Méretük változó, átmérőjük 20-90 méter, magasságuk 0,5-12 méter lehet. 

Egy halomnak többféle rendeltetése is lehetett, vélhetően nem csak egy rendeltetést töltött be az idők során. (1)

A Hunczfut-hegy októberi arca:

img_20231029_115512.jpg

Ha a Hunczfut-hegy esetleg nem határhalom, vagy őrhalom, nagyon különleges lenne, ha egyszer kiderülne, hogy valamiféle ősi sírt takar ez a homokdomb...

Halom, mint temetkezési hely:

- A temetkezési vagy szakrális célt szolgáló kunhalmok általában kisebb átmérőjűek, csúcsosabbak, illetve hegyesebbek.

A halott fölé rétegesen hordták és döngölték le földet. A halom középpontjában először egy gödröt ástak. A sírt fagerendákkal fedték, vagy fából sírkamrát állítottak össze és erre emelték a halmot, ez volt a "halott háza". 

Néha lepelbe, vagy pokrócba csavarták a halottat. Némely sírkamrákat kövekkel raktak meg. Utána-temetkezésekre is sor kerülhetett, ami a halom magasodását eredményezte. Élelmiszert, tárgyakat, ékszereket...stb. helyeztek a halott mellé.

Cegléd, Hunczfut-hegy - régi vízállás, mocsár által átkarolt területen. Jelenlegi formáját tekintve hegyesnek is mondható. Hm, mindenesetre érdekes.

A domb és környéke a harmadik katonai felérés térképén (1869-1887) - az Ördög-ája helyén szintén kisebb vízállás:

3_kat_hunc.jpg

A Hunczfut-hegy valamikor jóval nagyobb lehetett, mint mostanság:

dji_0523_1.JPG

A terület a második katonai felmérés térképén (1819-1869):

2kat_huncz.jpg

Légifotók 1992 - a fényképek alapján a domb megbontására lehet következtetni:

1992_hcf.jpg

1992_hcf_kicsi.jpg

Cegléden 1960-körül a Tuma-halmot bontották meg és gyalulták el teljesen, melynek során abból a halomból egy csontváz került elő.  Az egykori Tuma-halom helyén ma beton-rámpa és telephely található.

A Tuma-halom megbontása - Hídvégi jegyzetei és adatgyűjtései közül

Nyújtó József elmondása, 1960 körül:

"...Jelen voltam akkor, amikor a halmon lévő félgömb alakú kiemelkedő nagy földhányást egy földgyalu félig elkotorta, mert ott utat csináltak a két dűlő között....

..A közepén egy emberi csontváz feküdt. Hogy volt e valami mellette, nem figyeltem meg. A koponya darabjait félretettem..."

Hídvégi, 1960 körül:

"..Nyújtó bácsi fölvezetett a Tuma-halomra, ott láttam egy félig elgyalult halomsírt, a földgyalu után szépen kirajzolódott egy 20-30 méter átmérőjű körárok fele, szélessége 3-5 méter. 

A halomsír 5 méter magas..."

A Hunczfut-hegy - amely minden bizonnyal egy régi halom maradványa:

dji_0032_1.JPG

Amennyiben a Hunczfut-hegy valóban halom, akkor érdemes lenne a kocséri Hegyes-határhalomhoz hasonlóan a dombnak védettséget adni, valamint kutatásoknak alávetni.

A helyet adatbázisokban nem találtam, bármilyen történetéről vagy említéséről forrásokra nem bukkantam.

Bárki bármit is mondjon, régészetileg mindenképpen relevánsnak tartom a helyet, mivel az is.

A Hunczfut-hegy kapcsán szakember tudna pontosabb következtetéseket levonni.

(képek 2022, 2023)

2024.05.30.

B.

Videó:

További képek, térképek, egyéb:

dji_0084.JPG

dji_0184.JPG

dji_0987.JPG

dji_0394_1.JPG

dji_0505_2.JPG

A katonai légifelvételeken a régi vízállás nyoma és az Ördög-ája is érdekes:

1963_hc.jpg

1965_hcf.jpg

1992 - vélhetően a domb megbontásának látható nyomai:

1992_hcf.jpg

Műhold:

2016_hcf.jpg

2020_hcf.jpg

Kataszteri térképen a hely - a Hunczfut-hegy csak egy kis pont ezen a térképen:

kataszteri_9.jpg
Források: 
(1) KissCs. - A kunhalmok védelme és megmentésük lehetőségei
Bíró Ferenc: Adalékok huncut szavunk magyar nyelvi életéhez 
Hídvégi: Pusztabokrok
régi térképek: mapire, hungaricana
katonai légifotók: fentrol.hu

A bejegyzés trackback címe:

https://balays.blog.hu/api/trackback/id/tr418413091

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása